Spring naar inhoud

formele regelingen

Formele regelingen

 

Betaling en vergoeding

 • De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van de behandeling in het aanvullende pakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Een overzicht van de vergoeding voor psychosociale therapie door de zorgverzekering vindt u op de website van mijn beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen ziektekostenverzekering.
 • De rekening krijgt u aan het einde van de maand per mail en dient na 2 weken per overboeking betaald te worden.
 • Na 14 dagen ben ik gerechtigd u een betalingsherinnering te sturen.
 • Als u een rekening -even- niet kunt betalen, neemt u contact met mij op.
 • Alleen als een afspraak ten minste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoef ik de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen.


Privacy

 • Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op mijn website kunt u mijn Privacybeleid vinden onder elke pagina.


Verslaglegging en informatie-uitwisseling

 • Na de intake informeer ik doorgaans de huisarts en/of verwijzer. Dit doe ik schriftelijk en alleen in samenspraak en met instemming van u.
 • Elk overleg met derden ten behoeve van de begeleiding gebeurt alleen na overleg en met instemming van u.


Behandeling

 • Samen met u bepalen we de behandelwijze en het doel van de behandeling.
 • De behandelovereenkomst ontvangt u van mij per mail. Nadat u deze  heeft ingevuld en ondertekend behouden we beiden een copie.
 • Voor het wettelijk kader kunt terecht op de website ‘rijksoverheid.nl’  onder het hoofdstuk ‘ Wet geneeskundige behandelovereenkomst’.

 

Wettelijke kaders

 • Waar het van toepassing is, werk ik volgens de richtlijnen ‘meldcode huiselijk geweld’
 • De wet ‘Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg’ is op mijn praktijk van toepassing, inclusief de klachtenprocedure. De geschillenregeling vindt u onder elke pagina van deze website.
 • De wet toetreding zorgaanbieders (WTZA) beschrijft hoe ook ik voortdurend naar verbetering streef. Op de website van de NFG kunt u kennis nemen van de volledige wet (www.de-nfg.nl).